Εγγύηση Julio Watches

Μετράμε πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της ωρολογοποιίας, με τους δικούς μας δείκτες να μην σταματάνε ποτέ. Στο εργαστήριο της Julio Watches καθημερινά πραγματοποιούνται service υψηλών προδιαγραφών.

Είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα των εργασιών μας, για την αρτιότητα του αποτελέσματος και την άριστη λειτουργία του ρολογιού σας, έπειτα από κάθε είδος επισκευής.

Για τον λόγο αυτόν είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες μας τις εργασίες ( Service & Επισκευές ) με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια , κατόπιν εκτίμησης του ρολογιού, για την σωστή λειτουργία.

Η εγγύηση καλύπτει:

  • Ρύθμιση Μηχανισμού.
  • Μπαταρίες.
  • Έλεγχο στεγανότητος.
  • Τοποθέτηση δεικτών & στοιχείων.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  • Ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση.
  • Σπάσιμο Κορώνας ή Πουσουάρ.
  • Σπάσιμο κρυστάλου.
  • Οξείδωση (Για ρολόγια μη αδιάβροχα, από αμέλεια π.χ ανοιχτή ή ξεβίδωτη κορώνα).
  • Πάτημα πουσουάρ μέσα στο νερό.